جوایز جشنواره بزرگ فروش بیمه کوثر اهداء شد

 

در روز 4 شنبه دهم آبان ماه با حضور جانشین محترم سازمان اتکا جوایز برندگاه جشنواره بزرگ فروش بیمه کوثر شامل دو دستگاه خودرو ( یک دستگاه سمند و یک دستگاه پژو پارس) تحویل برندگان خوش شانس این جوایز گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت اتکاگران پس از برگزاری جشنواره بزرگ فروش بیمه کوثر که تا پایان تیر ماه سال جاری ادامه داشت، در روز 4 شنبه مورخ 10 آبان جوایز آن به برندگان خوش شانس جوایز با حضور مدیرعامل محترم شرکت و توسط جانشین محترم سازمان  اهداء گردید.

آقای امین تامرادی از استان خوزستان برنده خودروی پژو پارس

آقای مسعود حسن پور از استان اصفهان برنده خودروی سمند